Življenje je izjemno nepredvidljivo, zato nam včasih postreže tudi s težkimi situacijami. Včasih pa lahko pri takšnih situacijah vsaj malo pomaga življenjsko zavarovanje, ki nas zaščiti pred dodatnimi finančnimi skrbmi. Več o tem si lahko preberete na www.prva.si/zivljensko-zavarovanje/, kjer boste izvedeli, zakaj je sklenitev življenjskega zavarovanja priporočljiva. Tovrstna zavarovanja so namreč oblikovana tako, da posameznikom in družinam zagotavljajo finančno varnost v najrazličnejših dogodkih. Med slednje sodijo smrt, težke bolezni, invalidnost, trajna ali začasna nesposobnost za delo oziroma za zagotavljanje dohodka in še kakšna situacija.

življenjsko zavarovanje

Življenjsko zavarovanje je torej izjemno pomembno, saj lahko zagotavlja finančno zaščito, ki je v težkih situacijah še kako dobrodošla. Tekom življenja se naši pogoji spreminjajo, saj vstopamo v različne situacije. Tako smo neko obdobje zaposleni, si ustvarimo družino, si oblikujemo načrte za prihodnost, se upokojimo in nastopi še marsikatera druga situacija. Tako kot se spreminjajo pogoji življenja, naše potrebe in želje, se spreminjajo tudi naše finančne zmožnosti. Težke situacije pa ne čakajo na dober finančni položaj, temveč nastopijo tudi ob najslabših pogojih in v že tako težkih obdobjih. Ravno zato je pomembno, da imamo sklenjeno življenjsko zavarovanje, ki nam v težkih trenutkih nudi vsaj malo opore, če ne drugje pa na finančnem polju.

Sklenitev življenjskega zavarovanja je torej izjemno priporočljiva. Najpogosteje se ljudje zanj odločajo iz treh razlogov, kjer je prvi ta, da je sklenitev zagotavljanje varnosti najbližjim v primeru bolezni ali smrti. Drugi razlog se nanaša na zagotovitev lastne socialne varnosti, predvsem v primerih, ko je oseba dalj časa odsotna z dela. Tretji pa, da je tovrstna sklenitev neke vrste varčevanje in zagotovitev dodatnih finančnih sredstev, s katerimi se lahko uresničijo cilji v prihodnosti. Ko se oseba odloči, da bo sklenila življenjsko zavarovanje, pa mora premisliti tudi o ustrezni zavarovalni vsoti. Najboljša osnova za izračun so dolgovi in višina izpada osebnega dohodka. To so namreč finančna bremena, s katerimi se po smrti soočajo otroci in partner pokojne osebe.