Prototipiranje oz. bolje rečeno hitro prototipiranje je v zadnjih nekaj letih zelo močno pridobilo na svoji veljavi oz. na svojem pomenu. Vsa tehnologija 3D tiska se je hitro pričela razvijati in vsekakor je to močno vplivalo tudi na neke vrste gospodarsko revolucijo. 3D tisk podjetjem omogoča, da lahko neko idejo, ki si jo tehniki zamislijo zelo hitro in zelo enostavno spravijo v realni svet. To pa pomeni, da lahko zelo hitro pričnejo sklepati določene odločitve, ki so lahko ključnega pomena za uspešno delovanje nekega podjetja. Podjetja so narejena tako, da hitreje ko lansirajo nove produkte, več uspeha bodo dosegla na trgu. V kolikor neka podjetja na trgu ne ustvarjajo profita je lahko razlogov za nekaj takšnega več.

3d tisk

Seveda je prav, da je 3D tisk tako vplival na sam proces izdelave prototipov in posledično na sam proces razvoja novih izdelkov. Novi izdelki se na trgu morajo lansirati čim hitreje in čim boljše. Seveda to pogosto ni enostavno, toda 3D tiska je bila odlična bližnjica, ki sedaj ljudem omogoča, da v podjetjih delujejo še bolj hitro, še bolj učinkovito. Prav je, da se zavedamo dejstva, da v kolikor 3D tisk ne bi obstajal, da bi nastale tudi težave s tem, kako določene stvari sploh izdelati, saj 3D tisk omogoča določene rešitve, ki so sicer nemogoče bi se lahko reklo. Zavedajte se, da so podjetja tista, ki neprestano iščejo nove izdelke.

Ta podjetja, ki iščejo veliko izboljšav svojih lastnih izdelkov ali pa tudi izdelkov koga tretjega, veliko vlagajo v 3D tisk, saj verjamejo, da se bo to področje še zelo hitro pričelo razvijati in prav vsako podjetje si želi, da ko pride do določenih novosti, da bodo oni tisti, ki jih bodo prvi pričeli uporabljati. Vsako podjetje, ki si želi, da bi lahko tiskala v 3D tehnologiji, seveda potrebuje 3D tiskalnik, ki jim bo pomagal oz. sploh omogočil, da bodo določene stvari lahko izdelali.